Vytvořit databázi a uživatele

Pomocí tohoto příkazu otevřete dialogové okno, pomocí něhož můžete vytvářet databáze a uživatele. Obvykle lze toto provést i pomocí nástrojů dodávaných výrobcem k databázovému serveru, tento způsob je ale nejjednodušší.

Vytvoření databáze a uživatele

V horní části okna je třeba zadat přihlašovací údaje k administrátorskému účtu (pro MySQL je název administrátorského účtu root) Dále zvolíte adresu serveru (obvykle localhost pro lokální připojení nebo IP adresu vzdáleného serveru pro síťové připojení). Dále zvolíte typ databáze.

V dalším oddíle zadáte jméno databáze,kterou chcete vytvořit nebo odstranit. U některých typů databáze je třeba zadat i velikost databáze a umístění datových souborů. Přednastavená velikost databáze je 1GB, přednastavená cesta k datovým souborům je převzata z registru systému Windows.

V posledním oddíle vyplňte jméno a heslo k uživatelskému účtu, který vytváříte.

Poznámka

Doporučujeme nastavit stejné jméno uživatele i databáze. Pokud se jména liší, budete muset upravit konfigurační soubor databáze.

Poznámka

Při vytváření uživatele musí být vyplněno i jméno databáze, protože jsou uživateli po vytvoření automaticky nastavována práva k příslušné databázi.