Kapitola 22. Propojení s databázemi

Systém Groma umožňuje propojení seznamu souřadnic s databází bodů vedenou pomocí samostatného databázového serveru. Při takovémto propojení lze body přenášet ze seznamu souřadnic do databáze, importovat z databáze do seznamu souřadnic a aktualizovat v databázi body, které z ní byly importovány.

Podporované servery

Systém Groma podporuje následující databázové servery:

  • Oracle 9, 9i, 10i

  • MySQL

Připojení k databázovým serverům probíhá prostřednictvím ODBC, je tedy třeba mít na stanici, odkud se k databázi připojujete, instalován příslušný ODBC driver. Tyto drivery nejsou dodávány společně s Gromou, ale lze je nalézt na webových stránkách výrobců příslušných databázových serverů.