Zpracování zápisníku

Program Groma umožňuje kompletní zpracování zápisníku měřených hodnot, včetně zpracování měření v obou polohách dalekohledu, obousměrně měřených délek, apod.

Zpracování zápisníku lze provést pouze pro kontrolu do protokolu, nebo kompletně včetně uložení změn.

Po vyvolání příkazu Měření->Zpracování zápisníku se zobrazí dialogové okno, v němž můžete nastavit, které úpravy zápisníku požadujete.

V rámci zpracování zápisníku lze provést tyto úpravy:

Postup zpracování zápisníku je podrobně popsán v referenční příručce.