Kapitola 34. Menu Měření

Zpracování zápisníku

Pomocí tohoto příkazu můžete provést kompletní zpracování zápisníku, včetně zpracování měření v obou polohách dalekohledu, zpracování opakovaných měření, redukce směrů, zpracování obousměrně měřených délek, oprav přístrojových chyb, oprav refrakce a výpočtu převýšení. Zapnete-li volbu Pouze do protokolu, je vytvořen pouze protokol a změny v seznamu měření nejsou provedeny.

Podrobně je zpracování zápisníku popsáno v uživatelské příručce.