Kapitola 25. Menu Měření

Nabídka obsahuje nástroje pro práci se zápisníkem.

Přidej položku do seznamu měření

Tímto příkazem lze přidávat položky do seznamů naměřených hodnot. Po jeho vyvolání program zobrazí příslušné editační okno, v němž můžete definovat potřebné hodnoty.

Dialogové okno je nemodální, mezi jednotlivými položkami se tedy můžete pohybovat i klávesou <Enter>. Abyste nemuseli potvrzovat údaje, které nezadáváte, popř. které se nemění, můžete některé položky vypnout pomocí zaškrtávacího okénka vpravo od příslušné položky. Vypnutá okna budou při zadávání automaticky vynechávána. Vypnete-li číslo bodu, bude automaticky zvyšováno o jedničku, nebudete je však muset neustále potvrzovat. Vypnete-li nastavený kód, bude bez potvrzování přiřazen všem dalším bodům až do příští změny.

Po zadání posledního potřebného údaje je bod automaticky přidán do seznamu, ve všech oknech příslušného seznamu je na něj umístěn kurzor a číslo bodu je zvýšeno o jedničku. Předčíslí nemusíte potvrzovat, chcete-li je změnit, dostanete se na něj pomocí myši nebo klávesy <Shift-Tab>.

Položka je přidána na místo kurzoru. Seznamy měření umožňují umístit kurzor i za poslední položku, aby bylo možno přidávat nové záznamy na konec souboru.

Přidávání do seznamu polárního měření

Přidávání bodu do seznamu polárního měření

Po zadání hodnot zvolte typ bodu:

  • Stanovisko: nové stanovisko polárního měření. Na stanovisku je z číselných údajů použita pouze výška stanoviska, ostatní údaje jou ignorovány.
  • Orientace: měření na orientační bod. Toto měření bude použito při orientaci osnovy směrů v polární metodě, případně při importu měření do modulu Vyrovnání sítí MNČ.
  • Určovaný bod: měřený podrobný bod.

Dále zvolte, zda se jedná o šikmou délku, kterou chcete redukovat, a zda má být délka vynásobena měřítkovým koeficientem.

Dále je možno nastavit pro záznam informaci o tom, zda již v měření byly opraveny přístrojové chyby a chyba z refrakce. Zaškrtnete-li, že již chyby byly opraveny, nebudou nadále opravovány v hromadném zpracování zápisníku.

Přidávání do seznamu ortogonálního měření

Přidávání bodu do seznamu ortogonálního měření

Po zadání hodnot zvolte typ bodu:

  • Nová přímka: první identický bod nové měřické přímky
  • Identický bod: další identické body nové měřické přímky
  • Určovaný bod: měřené podrobné body

Přidávání do seznamu nivelačního měření

Přidávání bodu do seznamu nivelačního měření

Po zadání hodnot můžete zaškrtnout volbu Nová přímka, která znamená, že se jedná o první bod nového nivelačního pořadu. Při importu měření do modulu Nivelace budou takto jednotlivé pořady odděleny a zpracovány samostatně.