Synchronizovat seznam s databází

Přejete-li si synchronizovat s databází seznam souřadnic, který je otevřen samostatně, nikoli importem z databáze, takže není s databází propojen, lze na to použít tento nástroj. Synchronizace může probíhat ve dvou režimech:

Dále si zvolíte, zda si přejete stav v seznamu souřadnic promítnout do databáze (tlačítko Synchtonizovat CRD --> DB) nebo stav databáze do seznamu souřadnic (tlačítko Synchtonizovat DB --> CRD).

Pro kontrolu můžete synchronizaci nejprve zkusit se zapnutou volbou Pouze do protokolu. Program žádné změny neprovede, pouze je vypíše do protokolu.