Spojení stanovisek

Po zadání tohoto příkazu je zobrazeno dialogové okno, které umožňuje spojit opakovaná měření na jednom stanovisku. Měření lze spojit pouze v případě, že obsahují alespoň jeden společný směr, přes který mohou být obě osnovy směrů spojeny.

Nejprve program setřídí celý soubor podle stanovisek. Potom jej prochází a vyhledává opakovaná stanoviska. Jestliže takováto stanoviska nalezne, zobrazí seznam společných vodorovných směrů s opravami. Z tohoto seznamu můžete jednotlivé směry vypouštět pomocí tlačítka (Ubrat). Po stisknutí tlačítka (OK) program vypočte posun obou osnov, osnovy spojí a všechny směry měřené na druhém bodě o posun opraví.

Důležité

Je-li v obou měřeních uvedena výška stroje, lze osnovy spojit pouze v případě, že jsou obě výšky stroje totožné. Jsou-li rozdílné, můžete pro jejich ztotožnění použít volbu Redukovat převýšení na spojnici stabilizačních značek při zpracování zápisníku.