Setřídění

Setřídění seznamu měření

Pomocí tohoto příkazu můžete setřídit seznam měření. Program setřídí vstupní soubor do výstupního souboru. Vstupní soubor zůstane beze změny, data budou přidána na konec výstupního souboru.