Vykreslení měřické sítě v grafickém modulu

Vykreslení měřické sítě v grafickém modulu

Pomocí tohoto příkazu můžete nechat vykreslit měřickou síť ze seznamu měření do grafického modulu. Pro vykreslení sítě postupujte takto:

  1. V seznamu měření označte stanoviska, orientace, případně podrobné body, mezi nimiž chcete vykreslit síť

  2. Otevřete příslušný seznam souřadnic a zajistěte, aby bylo možno nalézt potřebné souřadniice (např. nastavte seznam souřadnic jako aktivní).

  3. V grafickém modulu se přepněte do pohledu Náčrt.

  4. Spusťte funkci Měření - Vykreslení měřické sítě.

  5. V dialogovém okně zkontrolujte, případně upravte nastavení parametrů a příkaz potvrďte tlačítkem (OK).

V dialogovém okně můžete nastavit následující parametry: