Kapitola 49. Vyrovnání sítě

Úvod

Program slouží k polohovému a výškovému vyrovnání geodetických sítí. Vyrovnání probíhá na základě metody nejmenších čtverců. Polohové a výškové vyrovnání je prováděno odděleně. Kromě vyrovnaných souřadnic poskytuje program mnoho charakteristik přesnosti a kontrolních údajů jak pro kontrolu výpočtu, tak pro vyhledávání hrubých chyb v měřených údajích.