Rozšiřující moduly

Obsah

45. Rozšiřující moduly
46. Kontrolní kresba k výpočtům
Zobrazení celé kresby
Výřez
Zvětšení
Zmenšení
Smazání
Font
Tisk
Export do DXF
47. Zkreslení v Křovákově zobrazení
48. Trojúhelníková kalkulačka
49. Přenos souborů
Volba umístění souboru
Přenosové parametry
Načtení souboru
Přenos souboru do stroje
Další nastavení
50. Připojení digitizéru
Příprava digitalizačního zařízení
Test komunikace
Kalibrace digitalizačního zařízení
Odečítání bodů
Určování ploch
51. Vyrovnávací rovina
Zadání roviny
Poloha roviny
Rovnice roviny
Výsledné hodnoty
52. Geometrické plány
Úvod
Ovládání programu
Nastavení modulu
Popisové pole
Logika zadávání dat
Údaje katastru nemovitostí
Údaje dřívější pozemkové evidence
Údaje pro BPEJ
Doplňující údaje
Výsledné tabulky
Vstupy a výstupy
53. Výpočet trasy komunikace
Úvod
Ovládání programu
Definování trasy
Výpočetní kontroly
Výpočet bodů v ose komunikace
Výpočet bodů na normálách
Výpočet vytyčovacích prvků
54. Vyrovnání sítě
Úvod
Ovládání programu
Varianty vyrovnání a připojení sítě
Charakteristiky bodů
Parametry sítě
Vstupní data
Vyrovnání sítě
Uložení vyrovnaných souřadnic
Porovnání etap
Matematický model vyrovnání
Menu SOUBOR
Menu SÍŤ
55. Závěr