Varianty vyrovnání a připojení sítě

Program umožňuje několik variant připojení vyrovnané sítě do referenčního systému.

Helmertova transformace

Mají-li všechny body vyrovnávané sítě charakteristiku Volný, proběhne vyrovnání za podmínky pro opravy přibližné konfigurace

[(dx2 + dy2)] = min

pro všechny body sítě. Vyrovnaná síť je umístěna Helmertovou transformací na všechny body sítě.

Výběrová Helmertova transformace

V této variantě musí mít alespoň dva body charakteristiku Helmert a ostatní Volný. Vyrovnání sítě proběhne za stejné podmínky, jako u předchozí varianty. Pro umístění vyrovnané sítě do referenčního systému jsou použity pouze body s charakteristikou Helmert.

Pevný bod a pevný směrník

V této variantě jsou při vyrovnání zachovány souřadnice pevného bodu a směrník z pevného bodu na bod s pevným směrníkem. Právě jeden bod v síti musí mít charakteristiku Pevný bod, jeden Pevný směrník, a ostatní body sítě musí mít charakteristiku Volný.

Vázaná síť

Vázaná síť obsahuje dva a více bodů s charakterem Pevný. Souřadnice těchto bodů nebudou vyrovnáním změněny. Měření mezi pevnými body nemají vliv na výsledky vyrovnání, ovlivní pouze výsledné charakteristiky přesnosti. Ostatní body mají charakter Volný.