Vyrovnání sítě

Máte-li správně zadány všechny vstupní hodnoty, můžete nechat síť vyrovnat stisknutím tlačítka (Výpočet). Program na obrazovku zobrazuje postup výpočtu a po jeho dokončení ve výsledkové části dialogového okna zobrazí vyrovnané souřadnice a jejich střední chyby. Podrobný protokol o výpočtu se zobrazí po stisknutí tlačítka (Protokol).

Vyrovnání sítě - výsledné souřadnice
Varování

Pro správnou interpretaci výsledků vyrovnání, zejména charakteristik přesnosti, musíte mít alespoň základní znalosti z teorie vyrovnávacího počtu a statistiky. Také je třeba mít na paměti, že při malém počtu nadbytečných pozorování jsou charakteristiky přesnosti poměrně nespolehlivé a mají malou vypovídací schopnost.