Výpočet vytyčovacích prvků

Chcete-li vypočíst vytyčovací prvky podrobných bodů, můžete k tomu použít systém GROMA. Přetáhněte vypočtené body do seznamu souřadnic a použijte úlohu Polární vytyčovací prvky nebo Ortogonální vytyčovací prvky.