Menu SOUBOR

Příkazy menu Soubor slouží k manipulaci se soubory a ukončení programu.

Otevři

Tímto příkazem můžete načíst data pro vyrovnání sítě ze souboru. Program umí pracovat se dvěma typy souborů:

  • Groma: Vlastní formát systému GROMA

  • ČVUT: Textový formát používaný na ČVUT Praha

Ulož

Příkaz slouží pro uložení sítě do souboru. Je-li síť již pojmenována (byla-li již uložena, nebo byla-li načtena ze souboru), program síť uloží bez dalšího dotazu pod starým jménem. Nebylo-li ještě jméno sítě zadáno, program se na něj před uložením dotáže.

Ulož jako

Příkaz slouží k uložení sítě do souboru. Od předchozího příkazu se liší tím, že se na název souboru dotáže vždy.

Konec

Tímto příkazem ukončíte práci s programem. Byla-li síť po posledním uložení změněna, program se dotáže, zda ji chcete uložit.