Ovládání programu

Program se ovládá pomocí základního dialogového okna, stejně jako všechna standardní výpočetní okna systému GROMA. Ovládání by vám tedy nemělo činit žádné potíže.

Vstupní hodnoty můžete zadávat přímo z klávesnice, nebo přetahovat myší ze seznamů otevřených v programu GROMA. Všechny hodnoty můžete v seznamech editovat, přidávat a ubírat.

Chcete-li hodnotu uloženou v seznamu změnit, postupujte takto:

Program neumožňuje uložit do seznamu více údajů se stejnými čísly bodů. Existuje-li již příslušný údaj v seznamu, je pouze aktualizován podle zadaných hodnot. Jestliže v seznamu není, program jej do seznamu přidá. Při editaci údajů ze seznamu tedy nemusíte používat tlačítko (Ubrat), program provede aktualizaci automaticky.