Kapitola 7. Seznam měření

Volba podrobnosti zobrazení

V seznamech měření můžete volit podrobnost zobrazení. Program nabízí tyto možnosti:

 • Zobrazit všechny položky

  Zobrazení všech položek
 • Zobrazit pouze stanoviska a orientace

  Zobrazení stanovisek a orientací
 • Zobrazit pouze stanoviska

  Zobrazení pouze stanovisek

Podrobnost zobrazení můžete volit dvěma způsoby:

 • Volba pro celý soubor

  Volba zobrazení seznamu měření

  Pomocí dialogového okna Měření->Parametry zobrazení můžete zvolit, zda si přejete zobrazit všechny položky, stanoviska s orientacemi, nebo pouze stanoviska. Toto nastavení bude provedeno pro celý soubor.

 • Volba pro jednotlivá stanoviska

  Přejete-li si měnit podrobnost zobrazení pro jednotlivá stanoviska, můžete změnu provést kliknutím myší na symbol podrobnosti zobrazení v levém sloupci seznamu (před číslem stanoviska). Při opakovaném kliknutí je cyklicky měněna podrobnost zobrazení.