Označení orientací

Označení orientací

Systém GROMA v některých úlohách využívá označení orientací. Orientace jsou v seznamech měření zobrazeny tučně, a mohou být umístěny na libovolném místě seznamu (nemusí být nutně na začátku stanoviska). Při importu z formátu záznamníku program orientace automaticky označí (umožňuje-li formát příslušného záznamníku orientace odlišit). Pro jednotlivé body lze atribut orientace měnit také pomocí editace nebo hromadné změny. Chcete-li změnit tento atribut pro větší množství bodů, můžete použít toto dialogové okno.

V okně zvolíte, podle kterých kritérií mají být orientace označeny, a zda mají být body, vyhovující zadaným kritériím, přidány ke stávajícím orientacím, či zda má být provedeno celé nové označení (v takovém případě je nejprve atribut Orientace u všech bodů zrušen).

Body použité jako stanoviska

Při této volbě budou jako orientace označena všechna měření na body, které byly zároveň použity jako stanoviska.

Body nalezené v seznamech souřadnic

Při této volbě budou jako orientace označena měření na body, které jsou v daném okamžiku uložené v seznamu / seznamech souřadnic (s ohledem na nastavený režim vyhledávání bodů).

Body s kódem orientace

Jako orientace budou označena ta měření, u nichž je v kódu obsažen nastavený kód orientace (může být i součástí delšího kódu, v takovém případě však musí být správně nastaven oddělovač kódů v nastavení kódování).

Body s číslem vyšším než

Zde lze nastavit číselnou hranici, od níž jsou body považovány za orientace. Tato hranice obvykle bývá 2000, 4000 nebo 5000.

Body s předčíslím

Zde lze nastavit konkrétní předčíslí, jímž jsou označena měření na orientace.

Body s předčíslím vyšším než

Zde lze nastavit číselnou hranici předčíslí, od níž jsou body považovány za orientace.