Kapitola 19. Tiskové výstupy

Grafická i textová data lze z programu GROMA obecně tisknout na jakékoli zařízení, k němuž je v MS Windows instalován příslušný driver.

Náhled před tiskem

Před vlastním tiskem dokumentů lze zobrazit tiskový náhled. Po stisknutí tlačítka (Náhled) program otevře okno, v němž je zobrazen náhled tisknutého dokumentu. Pomocí tlačítek na liště nástrojů lze obraz zvětšovat a zmenšovat a posouvat se mezi jednotlivými stranami dokumentu.