Tisk seznamů

Seznamy souřadnic a seznamy naměřených hodnot jsou textové údaje, jsou tedy tisknuty na zařízení, zvoleném jako Textový výstup (viz výše).

Seznamy se tisknou pomocí dialogového okna, vyvolaného příkazem Soubor->Tisk.

V dialogovém okně je zobrazen název souboru (před vyvoláním příkazu pro tisk musí být některé okno tohoto souboru zvoleno jako aktivní), aktuální nastavení okrajů a předpokládaný počet stránek.

Nastavení okrajů

Před tiskem můžete nastavit okraje papíru (v milimetrech).

Důležité

Při nastavení příliš velkých okrajů se výstup na papír nemusí vejít, a v takovém případě může mít neočekávaný vzhled (překryté texty, apod.).

Výběr hlaviček

Můžete si zvolit, které položky z informace o souboru budou uvedeny v hlavičce dokumentu.

Výběr položek

Program umožňuje tisk celého seznamu, nebo pouze zvolených položek.

  • Chcete-li vytisknout celý seznam, zapněte volbu Všechny položky. Program vytiskne celý seznam.

  • Chcete-li vytisknout pouze některé položky, nejprve je v seznamu označte, a potom zapněte volbu Označené položky. Program vytiskne pouze označené položky.

Volba rozsahu stránek a počtu kopií

V dialogovém okně pro tisk je zobrazen celkový počet stran dokumentu, a rozsah tištěných stránek je přednastaven tak, aby byl vytištěn celý dokument. Číslo počáteční a koncové stránky pro tisk lze libovolně upravovat.

Můžete zde také nastavit požadovaný počet kopií.

Volba fontu

Pro tisk lze nastavit font, nezávislý na fontu, kterým jsou seznamy vypisovány na obrazovku. Font se nastavuje pomocí tlačítka (Font). Zvolený font je použit při tisku seznamu souřadnic i seznamu naměřených hodnot.