Kapitola 15. Grafické určování bodů

Princip grafického určování bodů

Je-li v některém dialogovém okně vedle vstupního okénka pro souřadnice zobrazeno tlačítko se šipkou, znamená to, že tento bod může být ukázán myší v grafickém okně programu nebo v systému MicroStation (je-li Groma nakonfigurována a spuštěna jako aplikace systému MicroStation - viz Přílohy):

Okno s možností grafického odečtení souřadnic