Soubory s měřenými daty

Způsob uložení seznamu měřených údajů je téměř stejný, jako u seznamu souřadnic. Seznam je opět tvořen dvěma soubory - datovým (.mes) a indexovým (.mex). Manipulace s těmito soubory je stejná jako u seznamu souřadnic.