Kapitola 5. Datové soubory

Program Groma ukládá všechny datové soubory ve svém vnitřním formátu. Do verze 12 byl pro seznamy používán formát .crd a .mes. Od verze 13 byl zaveden nový formát .crds a .mess.

V obou případech se jedná o binární formáty, tedy formáty needitovatelné běžnými textovými editory. Starší formáty .crd a .mes byly použitelné pouze v aplikaci Groma, jednalo se o uzavřené binární formáty.

Naproti tomu formáty .crds a .mess jsou sice také binární, ale jsou ukládány v databázovém formátu SQLite. Lze je tedy otevřít a zpracovávat buď pomocí standardních nástrojů pro práci se soubory SQLite (kterých je k dispozici dostatek a většina z nich je bezplatná), nebo pomocí vlastních aplikací, což výrazně rozšiřuje možnosti využití systému Groma.

Nadále zůstala zachována kompatibilita se starými formáty, ve verzi 13 a novějších lze tedy pracovat s oběma formáty souborů. Pokud naopak potřebujete otevřít nové soubory v Gromě 12 a starší, je třeba soubory nejprve v nové verzi Gromy uložit do starého formátu.

Poznámka

Při uložení do starého formátu mohou být některé informace, které starý formát nepodporuje, ztraceny nebo oříznuty. Jedná se např. o kód bodu, který je ve starém formátu podporován pouze do délky 20 znaků, a datum zaměření bodu. V případě takového oříznutí nebo ztráty informace je po exportu zobrazeno varovné okno s informací o ztrátě údajů, a tato informace je také zaprotokolována.

Projekty

Projekty jsou soubory, definující jednotlivé zakázky. Po založení projektu je zobrazeno okno, do něhož lze přidávat soubory, které se vztahují k příslušné zakázce. Projekty obsahují také některé části konfigurace (připojenou kódovací tabulku, apod.). Práce s projekty je podrobněji popsána zde.