Nápověda

V programu GROMA je kdykoli k dispozici kontextová nápověda. Nápovědu lze vyvolat třemi způsoby:

Mimo hlavní nápovědu program zobrazuje při výběrech v menu krátký popis zvolené položky ve stavovém řádku. V dialogových oknech se také zobrazuje tzv. bublinová nápověda. Umístíte-li kurzor myši na některou položku dialogového okna a ponecháte-li kurzor chvíli bez hnutí, objeví se okénko s vysvětlujícími informacemi pro danou oblast. Pokud již systém Groma velmi dobře znáte a tuto nápovědu nepotřebujete, lze ji v konfiguraci programu vypnout.