Dialogová okna

Pro komunikaci s uživatelem jsou využívána dialogová okna. Podle způsobu obsluhy lze dialogová okna rozdělit na modální a nemodální.

Vstupní řádky se vzorci

Všechny zadávané údaje se vyplňují do vstupních editačních okének. V okénkách lze používat standardní klávesové zkratky, tak, jak je zvykem v MS Windows (kopírování, vkládání, mazání). Navíc lze na většině míst přímo při zadávání hodnot používat matematické operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení, závorky, apod.)

Do vstupního řádku pro zadání délky lze tedy zadat např. 128.56+1.411 nebo (56.378+195.339)*0.999985

Zvyšování / snižování čísla bodu

Nacházíte-li se ve vstupním okénku pro zadání čísla bodu, lze hodnotu, která je v okénku uvedena, zvětšit resp. zmenšit o jedničku pomocí klávesy <+> resp. <-> na numerické klávesnici.

Pokud je identifikátor zadaný ve vstupním okénku alfanumerický (obsahuje text nebo kombinaci textu a číslic), program v něm vyhledá poslední číslo nebo číslici (zkušenosti ukazují, že se identifikátor obvykle mění nejdříve na posledních místech.) a zvětší/zmenší ji. Např. identifikátor L05_P07_A bude po zvýšení o 1 nastaven na hodnotu L05_P08_A.

Je-li identifikátor pouze textový, program doplní číslo 1 na jeho konec.

Výběr datových souborů

Některá dialogová okna obsahují vstupní řádky pro výběr datových souborů pro další operace (např. označování, hromadné změny, přečíslování, apod.). Při otevření takového dialogového okna je obvykle jako datový soubor zvolen ten soubor, který je právě aktivní (jedná-li se o soubor příslušného typu).

Ukázka nastavení vstupního souboru

Chcete-li datový soubor změnit, můžete zvolit jeden z následujících postupů:

  • Přetáhněte na plochu vstupního řádku libovolnou položku z datového souboru, který chcete zvolit.

  • Stiskněte tlačítko se třemi tečkami napravo od vstupního řádku s názvem souboru a program vám nabídne výběr ze všech otevřených souborů příslušného typu. V zobrazeném dialogovém okně lze také stisknutím tlačítka (Nový) založit nový nepojmenovaný soubor příslušného typu:

    Volba vstupního souboru

Nepřístupná tlačítka a jiné ovládací prvky

Ukázka nepřístupného tlačítka

Některá tlačítka a jiné ovládací prvky jsou v některých situacích nepřístupné. Aby bylo snadné zjistit z jakého důvodu, je na nich obvykle zobrazeno červené tlačítko s otazníkem.

Po kliknutí na toto tlačítko bude zobrazeno dialogové okno s vypsáním důvodů nepřístupnosti ovládacího prvku.