Práce s okny

S jednotlivými okny lze manipulovat tak, jak je obvyklé u ostatních aplikací pro MS Windows. Okna lze posouvat po obrazovce, zvětšovat a zmenšovat, minimalizovat na ikony a zvětšit na celou plochu hlavního okna programu. Tytéž operace lze provádět s hlavním oknem. Podrobnější informace o manipulaci s okny lze nalézt v uživatelské příručce k MS Windows.

Program si uchovává informace o otevřených oknech v inicializačním souboru, takže jsou okna po ukončení práce s programem a jeho opětovném spuštění automaticky znovu otevřena.

K manipulaci s okny slouží příkazy v menu Okno.