Přetahování dat

Data v seznamech lze pomocí myši přetahovat do různých datových oken. Přetahovat lze buď aktuální položku (tu, na níž je zobrazen kurzor), nebo celý blok označených položek.

Postup při přetahování jednotlivých položek

 1. Umístěte na požadovanou položku kurzor myši.

 2. Stiskněte levé tlačítko myši. Na zvolené položce se zobrazí řádkový kurzor.

 3. Držte stisknuté levé tlačítko myši, a pohybujte jejím kurzorem po obrazovce. Při pohybu můžete sledovat, jak se kurzor myši mění podle toho, v kterém okně je právě umístěn.

  • Zavřená ruka: Tento tvar má kurzor na ploše okna, z něhož položku přetahujete.

  • Otevřená ruka: Tento tvar má kurzor na ploše okna, které je schopno přetahovaná data akceptovat (jiný seznam stejného typu, výpočetní dialogové okno, atd.).

  • Kříž: Kříž se objeví, je-li kurzor myši umístěn na ploše hlavního okna programu.

  • Zákaz: Tuto podobu má kurzor, je-li umístěn na ploše okna, které není schopno přetahované údaje přijmout.

 4. Je-li kurzor umístěn na správném okně, uvolněte levé tlačítko myši. Data jsou přesunuta nebo zkopírována na příslušné místo.

Postup při přetahování bloku položek

 1. Označte požadované položky v seznamu.

 2. Umístěte kurzor myši kamkoli do okna, z něhož chcete data přetahovat.

 3. Stiskněte prostřední tlačítko myši. Pokud máte pouze dvoutlačítkovou myš, stiskněte levé tlačítko spolu s klávesou <Shift>.

 4. Držte stisknuté prostřední (levé) tlačítko myši, a pohybujte jejím kurzorem po obrazovce. Další postup je shodný, jako při přetahování jedné položky. Liší se pouze některé podoby kurzoru:

  • Zavřené ruce: Tento tvar má kurzor na ploše okna, z něhož blok přetahujete.

  • Otevřené ruce: Tento tvar má kurzor na ploše okna, které je schopno přetahovaná data akceptovat (jiný seznam stejného typu, výpočetní dialogové okno, atd.).

Kopírování dat

Přetahujete-li body z jednoho seznamu do druhého, jsou po přetažení v prvním seznamu vymazány. Chcete-li je zkopírovat, tj. ponechat i v původním seznamu, držte při uvolňování tlačítka myši stisknutu klávesu <Ctrl>.

Tento postup má vliv pouze na přetahování do seznamu. Na přetahování do výpočetních oken nemá klávesa <Ctrl> vliv, bod není ze seznamu vymazán nikdy.

Měření mezi datovými okny přetahovat nelze. Chcete-li přenést nebo zkopírovat měření z jednoho souboru do druhého, použijte kopírování přes schránku - funkce Editace->Přenes resp. Editace->Zkopíruj a Editace->Vlož .