Přenes

Příkaz slouží pro přenesení údajů ze seznamu do schránky (data jsou v seznamu vymazána). Není-li v seznamu nic označeno, program přenese aktuální položku (položku, na níž je právě kurzor). Jsou-li některé položky označeny, program přenese je.