Kapitola 29. Menu Editace

Toto menu obsahuje příkazy pro editaci seznamů. Při kopírování nebo přenášení do schránky program použije formát definovaný v Soubor->Nastavení->Vstupní/výstupní formát souřadnic nebo Soubor->Nastavení->Vstupní/výstupní formát měření. Jestliže není definován žádný formát, program vytvoří formát standardní.

Krok zpět

Pomocí tohoto příkazu můžete vrátit zpět poslední operaci v seznamu souřadnic nebo seznamu měření.