Protokoly

Při výpočtech si můžete otevřít soubor s protokolem. Jedná se o editační textové okno, do něhož program ukládá protokoly z výpočtů. Protokol může být otevřen nejvýše jeden. Podrobně je práce s protokoly popsána v samostatné kapitole.