Otevření souboru

Chcete-li v programu pracovat s nějakým datovým souborem, musíte jej nejprve otevřít.

Soubor lze otevřít třemi způsoby:

Otevření souboru pomocí dialogového okna

Nejběžnější způsob otevření souboru je pomocí dialogového okna pro otevírání souborů.

Zvolíte-li příkaz Soubor->Otevři, program GROMA zobrazí dialogové okno pro výběr souboru.

Postup při otevírání souboru:

  1. Zvolte požadovaný typ souboru ze seznamu Soubory typu. Importujete-li seznam měření ze záznamníku, musíte nejprve nastavit typ záznamníku a formátu v dialogovém okně Soubor->Nastavení->Záznamník. Podle tohoto nastavení bude aktualizována nabídka typů souborů v seznamu Soubory typu.

  2. Zvolte umístění souboru příslušný disk a adresář v okénku Umístění souboru.

  3. Existuje-li soubor, který chcete otevřít, objeví se jeho název v seznamu. Označte jej kurzorem pomocí myši nebo klávesnice. Chcete-li otevřít více souborů najednou, označte je v seznamu pomocí kláves <Shift> a <Ctrl>.

  4. Stiskněte tlačítko (Otevřít). Jestliže soubor existuje, program GROMA jej otevře a zobrazí v okně.

Otevření souboru pomocí parametru při spuštění

Napíšete-li při spouštění programu GROMA za název programu název jednoho nebo více datových souborů, program se je po spuštění pokusí automaticky otevřít.

Otevření souboru pomocí Průzkumníka

Máte-li spuštěného Průzkumníka i program GROMA, můžete otevřít datový soubor přetažením jeho názvu ze seznamu, zobrazeného v Průzkumníku, na plochu hlavního okna programu GROMA. Při přetahování se mění podoba kurzoru myši podle oblasti, na níž je právě umístěn. Podrobnosti lze nalézt v uživatelské příručce k MS Windows. Otevřete-li tímto způsobem jiný typ souboru, než jsou soubory v interním formátu systému GROMA, nemůže program automaticky rozpoznat typ souboru. V takovém případě bude zobrazeno okno pro otevření souboru, v němž můžete typ souboru zvolit ručně.

Otevření seznamu pouze pro čtení

Pracujete-li v prostředí počítačové sítě, může se stát, že budete chtít otevřít jeden soubor ze sdíleného disku (např. ze serveru) najednou na více počítačích. Tato situace je obvyklá např. při práci se společnými seznamy souřadnic, obsahujícími body bodového pole. Normálně je soubor otevřen pro čtení i zápis. V takovém případě může být otevřen pouze jednou, protože zapisování do jednoho souboru z více stanic by vedlo k jeho porušení. Program vás na tuto skutečnost upozorní a nedovolí vám otevřít soubor, který je již otevřen pro čtení i zápis.

Jestliže však při otevírání souboru příkazem Soubor->Otevři zaškrtnete volbu Pouze čtení, je seznam otevřen pouze pro čtení, a v tomto režimu jej může otevřít libovolné množství uživatelů. Jestliže se takto otevřený soubor pokusíte otevřít v normálním režimu, tj. čtení i zápis, program vás upozorní, že je soubor již otevřen, a nabídne vám možnost otevření pouze pro čtení.

V souboru otevřeném pouze pro čtení nemůžete provádět žádné změny, můžete pouze používat data v něm uložená. Položky souboru však můžete zkopírovat do jiného souboru, v němž už tato omezení neplatí.

Otevření souboru pouze pro čtení můžete používat i v případě, že se souborem pracujete sami, ale nechcete jej měnit. Tím snížíte riziko poškození cenných datových souborů.