Grafické soubory

Grafické soubory (soubory s příponou .pic) obsahují pouze předpis kresby, jsou tedy vždy spojeny s příslušnými souřadnicovými soubory téhož jména. Otevřete-li grafický soubor, je do paměti automaticky načten i příslušný seznam souřadnic (i když není zobrazen v okně). Výhodou tohoto způsobu tvorby grafiky je především to, že je pro výpočty i pro kresbu používán jeden seznam souřadnic, a veškeré změny v něm se automaticky promítají i do nakresleného plánu. I když už je situace k bodům vykreslena, lze u nich libovolně měnit souřadnice (a to jak u jednotlivých bodů, tak i souhrnně pro celý soubor např. transformací z místní do hlavní soustavy), a vykreslený plán tyto změny akceptuje aniž by bylo třeba do něj zasahovat. Navíc použití jednoho seznamu souřadnic přináší i úspory místa v paměti a na disku.