Kapitola 9. Kódování bodů

Program GROMA umožňuje kódování bodů v seznamech souřadnic i v seznamech naměřených hodnot. Při měření se zařízeními, umožňujícími zaznamenávat kódy bodů, je možno body označovat kódy v průběhu měření v terénu, a využít takto získaných informací při zpracování programem GROMA i dalšími navazujícími programy.

Princip kódování

Kód bodu může být tvořen libovolným alfanumerickým řetězcem do maximální délky dvacet znaků. Dvacet znaků plně postačuje pro jednoznačnou identifikaci bodů, a nezpůsobuje příliš výrazné zvýšení objemu souřadnicových souborů. Při všech výstupech program GROMA převádí kódy na popisy (např. pro automatické umisťování značek) podle připojené kódovací tabulky.