Editování

Položku, na které je kurzor, lze editovat stisknutím klávesy <Enter> nebo dvojitým kliknutím myší. Pro editování jednotlivých údajů je zobrazeno editační okno, jehož podoba závisí na typu seznamu (editační okno pro body nebo pro měřené údaje).