Kapitola 2. Instalace programu

Instalace

Instalační disk obsahuje program s názvem groma13 a přesným číslem verze, který automaticky instaluje všechny potřebné soubory.

Instalační program můžete spustit např. z menu Start nebo pomocí Správce Programů příkazem Start->Spusť a zadáním jeho názvu, např.

D:\groma13-0-0-1.exe.

Po jeho spuštění jste dotázáni na jméno adresáře, do kterého chcete program Groma instalovat (implicitně C:\Groma13). Adresář pro program Groma nemusí existovat, instalační program jej sám vytvoří.

Instalujete-li novější update stejné verze, můžete jej instalovat do přímo přes předchozí instalaci, do stejného adresáře a bez odstraňování původní verze. Instalační program vás v takovém případě upozorní, že instalujete do existujícího adresáře, což můžete potvrdit a pokračovat dále.

Další postup instalace se liší podle typu hardwarového klíče. Obě varianty jsou popsány v následující kapitole.

Poznámka

Systém Groma využívá běhové prostředí .NET 5. Není-li toto prostředí na počítači nainstalováno, bude při prvním spuštění zobrazen dotaz, zda si přejete je doinstalovat. Po odsouhlasení bude spuštěn proces instalace knihoven. Je třeba zvolit variantu 32bitovou (X86).

Samozřejmě je také možno stáhnout instalaci knihoven .NET ručně a nainstalovat ji samostatně. Opět je ale třeba zvolit 32bitovou verzi.