Kapitola 2. Instalace programu

Instalace

Instalační disk obsahuje program s názvem groma11 a přesným číslem verze, který automaticky instaluje všechny potřebné soubory.

Instalační program můžete spustit např. z menu Start nebo pomocí Správce Programů příkazem Start->Spusť a zadáním jeho názvu, např.

D:\groma11-0.

Po jeho spuštění jste dotázáni na jméno adresáře, do kterého chcete program GROMA instalovat (implicitně C:\Groma11). Adresář pro program GROMA nemusí existovat, instalační program jej sám vytvoří.