Vyhledávání položek

Stisknete-li v seznamu kteroukoli číselnou klávesu, program aktivuje vstupní okno pro vyhledávání bodu, které je umístěno na liště nastavení. Při zadávání čísla program označí první bod zadaného čísla (bez ohledu na předčíslí), který v seznamu nalezne. Pokud bod daného čísla v seznamu není, označí bod s nejbližším vyšším číslem. Chcete-li označit další bod daného čísla, stiskněte šipku dolů. Vyhledávání lze aktivovat i příkazem Souřadnice->Najdi položku nebo Měření-> Najdi položku. Okno pro vyhledávání zrušíte stisknutím klávesy <Esc>.