Krok zpět

Operace provedené v seznamech (změny, přidávání, mazání položek) lze vrátit pomocí příkazu Editace->Krok zpět. Systém GROMA si ukládá informace o změnách v seznamech do zvláštní vyrovnávací paměti. Tato paměť je samostatná pro každý otevřený seznam, lze tedy operace vracet nezávisle v každém seznamu zvlášť. Počet posledních uložených operací je omezen velikostí této vyrovnávací paměti, která je pro každý soubor 32MB.

Vrátíte-li nějakou operaci v seznamech zpět nedopatřením, nebo rozhodnete-li se, že chcete krok zpět zrušit, můžete data do změněné podoby obnovit příkazem Krok vpřed. Tento příkaz je ale nutno použít bezprostředně po příkazu Krok zpět. Proběhne-li mezitím jakákoli změna v souboru, nelze již funkci Krok vpřed použít.

Poznámka

Vyrovnávací paměť pro krok zpět je vyprázdněna po přeindexování souboru. Po přeindexování již tedy nelze vrátit změny dříve provedené.