Lišta nastavení

Lišta nastavení

Pod lištou výpočetních funkcí je lišta nastavení. Na této liště lze přímo měnit některá nastavení systému GROMA. Navíc je z této lišty přístupný manažer konfigurací, pomocí něhož lze spravovat více souborů s konfiguracemi.

Všechny seznamy na liště nastavení zobrazují několik naposledy použitých hodnot. Při volbě již dříve nastavené hodnoty tedy většinou není třeba zadávat údaj z klávesnice, ale stačí jej vyhledat v seznamu hodnot.

Na liště nastavení jsou přístupné následující položky: