Kapitola 39. Síťový konfigurační soubor

Pokud provozujete systém GROMA v prostředí počítačové sítě, některá nastavení, zejména týkající se síťového provozu, lze nastavit centrálně v souboru network.ini. Jedná se o textový soubor, který lze editovat libovolným textovým editorem. Program bere v úvahu pouze řádky, které nezačínají středníkem. Řádky začínající středníkem jsou považovány za komentáře a jsou ignorovány. Tyto řádky obsahují stručný popis a možnosti nastavení jednotlivých parametrů. Řádky s nastaveními mají strukturu Název=hodnota.

Tabulka 39.1. Seznam proměnných souboru network.ini

NázevPopis
NetworkNastavte hodnotu 1 pro hledání síťového klíče nebo 0 pro hledání lokálního klíče.
KeyTypeTyp síťového klíče. Možné hodnoty jsou SPRO nebo C. Klíč typu C již není podporován, všechny současné klíče, bez ohledu na provedení (paralelní nebo USB) jsou typo SPRO.
ServerNameZde lze zadat IP adresu nebo název počítače, na němž běží licenční server. Běžně by tento parametr neměl být potřeba, licenční server by měl být nalezen automaticky. Toto nastavení ale může vyřešit problém s hledáním klíče v síti, kde se automatické vyhledávání nepodaří, nebo může vyhledávání licenčního serveru výrazně urychlit. V případě použití IP adresy je ale třeba zajistit, aby byla adresa pevná a neměnila se (buď nastavením pevné adresy nebo vhodnou konfigurací DHCP serveru tak, aby přiděloval stále stejnou adresu).
DepartmentNameTento parametr lze použít v případě více licenčních serverů v jedné síti. Licenční server lze pojmenovat, a pak se lze k němu cíleně připojovat pomocí tohoto názvu. Jednodušší je ale směrování dotazů pomocí IP adresy serveru.
TransportProtocolZde lze nastavit, jaký síťový protokol se používá pro hledání licenčního serveru. Standardně je nastaven TCP/IP, který se dnes v sítích využívá téměř výhradně. Další možnosti jsou uvedeny v popisu tohoto parametru přímo v konfiguračním souboru.
ConfigFileLocationZde lze centrálně nastavit umístění konfiguračního souboru pro celou sdílenou instalaci. Lze jej umístit např. na soukromý uživatelský disk nebo do uživatelského adresáře. V cestě je možno se odkázat na systémovou proměnnou nebo na položku z regustru. Ukázková nastavení jsou uvedena v konfiguračním souboru.
TcpIpRetryCountZde lze nastavit počet pokusů kontaktovat licenční server na protokolu TCP/IP.
TcpIpTimeoutZde lze nastavit časovou prodlevu v sekunách, jak dlouho systém čeká na odezvu z licenčního serveru.
BlockLiveUpdateTímto parametrem lze zakázat funkci automatické aktualizace. Pokud si přejete aktualizovat systém ručně, nikoli automatickými aktualizacemi, nastavte tuto proměnnou na hodnotu 1, a systém nebude po spuštění vyhledávat aktualizace.