Kapitola 40. Typy datových souborů

Program GROMA používá k práci různé typy datových souborů. Některé z nich jsou uloženy ve vnitřním formátu programu, některé mají formát univerzální, používaný i jinými programy.

Tabulka 40.1. Přípony souborů používaných v systému GROMA

Přípona souboruObsah souboruFormát
.crdSouřadnicový souborBinární
.crxIndexový soubor k souřadnicovému souboruBinární
.mesSeznam měřených hodnotBinární
.mexIndexový soubor k seznamu měřených hodnotBinární
.prjProjektTextový
.picPředpis kresby k souřadnicovému souboruBinární
.bmpBitová mapa pro digitalizaciBinární
.rnfInformace k bitové mapě (transformační klíč, atd.)Binární
.codKódovací tabulkaTextový
.txtTextový souborTextový
.parVýměraTextový
.dstSoubor kontrolních oměrnýchTextový
.keyTransformační klíčTextový
.polPolygonový pořadTextový

V některých situacích program GROMA automaticky vytváří záložní kopie souborů (např. před kompresí, atd.). Vzhledem k tomu, že obvykle pracujete s více soubory stejného jména, rozlišenými pouze příponou, nelze všechny záložní soubory pojmenovávat příponou .bak. Z tohoto důvodu je název záložního souboru vytvořen tak, že se ponechá jméno původního souboru, jako první znak přípony se použije znak "~", a ostatní znaky přípony se posunou o jednu pozici doprava (poslední znak přípony při tom zanikne).