Kapitola 47. Zkreslení v Křovákově zobrazení

Zkreslení v Křovákově zobrazení

Tento modul vám umožní podle souřadnic a výšky vztažného bodu vypočíst koeficient pro opravu kartografického zkreslení a pro opravu z nadmořské výšky.

Jestliže zde zadáte souřadnice vztažného bodu, nebo je přetáhnete ze seznamu souřadnic, a stisknete tlačítko (Výpočet), program vypočte měřítkový koeficient pro opravu kartografického zkreslení. Má-li bod i souřadnici Z, je vypočten i koeficient pro opravu z nadmořské výšky.

Pomocí zaškrtávacích okének zvolte, které opravy chcete zavést, a stiskněte tlačítko (Nastavit). Vypočtený měřítkový koeficient bude uložen v nastavení programu GROMA a při importu seznamu měření budou všechny importované délky tímto koeficientem vynásobeny.