Redukce

Pod touto záložkou můžete definovat implicitní předčíslí a souřadnicové redukce.

Redukce:

V editačních řádcích můžete zadat implicitní předčíslí a redukce souřadnic. Jestliže potom nezadáte např. ve výpočetních dialogových oknech předčíslí, je použito předčíslí implicitní. Souřadnicové redukce jsou použity podle nastaveného režimu.

Implicitní předčíslí můžete zadat také přímo na liště nastavení. Zadáte-li v některém dialogovém okně samotné číslo bodu bez předčíslí, bude mu toto předčíslí doplněno. Zadáte-li do předčíslí pouze ZPMZ, bude k němu z implicitního předčíslí doplněno pouze číslo katastrálního území.

Charakteristiky bodů

Zde můžete zadat standardní nastavení popisných údajů o bodech, které program automaticky doplňuje všem bodům ukládaným do seznamů souřadnic. Obě charakteristiky jsou jednoznakové alfanumerické údaje. Lze je použít pro další rozlišení bodů, pro hromadné označování, apod.

Přičítání redukce:

Zde můžete zvolit režim práce s redukcemi:

  • Inteligentní

    Program automaticky odhaduje podle velikosti příslušné souřadnice a nastavené redukce, zda se jedná o souřadnici redukovanou nebo neredukovanou.

  • Vždy

    Program přičte redukci k zadané souřadnici vždy.

  • Nikdy

    Program zadanou redukci nepřičítá.