Přidávání položek

Do seznamů lze přidávat položky pomocí klávesy <Insert>. Po jejím stisknutí je zobrazeno dialogové okno, do něhož můžete vyplnit požadované informace.

Přidávání do seznamu souřadnic

Přidávání bodu do seznamu souřadnic

Při přidávání položek do seznamu souřadnic je zobrazeno nemodální okno, mezi jednotlivými položkami se tedy můžete pohybovat i klávesou <Enter>. Abyste nemuseli odklepávat údaje, které nezadáváte, popř. které se nemění, můžete některé položky vypnout pomocí zaškrtávacího okénka vpravo od příslušné položky. Vypnutá okna budou při zadávání automaticky vynechávána. Vypnete-li číslo bodu, bude automaticky zvyšováno o jedničku, nebudete je však muset neustále potvrzovat. Vypnete-li nastavený kód, bude bez potvrzování přiřazen všem dalším bodům až do příští změny.

Po zadání posledního potřebného údaje je bod automaticky přidán do seznamu, ve všech oknech příslušného seznamu je na něj umístěn kurzor a číslo bodu je zvýšeno o jedničku. Předčíslí nemusíte potvrzovat, chcete-li je změnit, dostanete se na něj pomocí myši nebo klávesy <Shift-Tab>.

Bod je zařazen do seznamu podle nastaveného způsobu řazení bodů. Přidáváte-li do seznamu souřadnic bod s číslem, které již v seznamu existuje (a nejsou-li v nastavení programu povoleny duplicity), program zobrazí okno, v němž jsou vypsány informace o původním bodě, o novém bodě, souřadnicové rozdíly a další informace (viz obrázek).

Program vám nabídne různé možnosti uložení:

Přidávání existujícího bodu do seznamu souřadnic

V této situaci máte následující možnosti:

  1. Uložit nové souřadnice nebo jednotlivé geometrie do geometrií stávajícího bodu

    V dialogovém okně je zobrazen seznam geometrií (sad souřadnic) původního a nového bodu. V tabulkách můžete zvolit, která geometrie se má kam uložit, a jakým způsobem (Neukládat / Nové / Průměr). Způsob uložení můžete nastavit odděleně pro polohu a výšku bodu, lze tedy výšku bodu uložit do jiné geometrie nebo jiným způsobem, než polohu.

  2. Zvolit pro bod nové číslo

    Číslo můžete zadat do vstupního okénka pro předčíslí a číslo bodu. Uložení bodu bude zopakováno s novým číslem, takže existuje-li v seznamu i bod nově zadaného čísla, bude opět zobrazen dialog s dotazem na uložení bodu.

  3. Uložit bod do jiného seznamu

    Název nového cílového seznamu souřadnic můžete zvolit v oblasti Uložit bod do jiného souboruUložení bodu bude zopakováno v nově zadaném seznamu, takže existuje-li v něm bod zadaného čísla, bude opět zobrazen dialog s dotazem na uložení bodu.

Možnosti 2. a 3. lze kombinovat, takže lze nechat bod uložit no jiného souboru pod jiným číslem.

Informace o takto zpracovaném bodě se objeví v protokolu, včetně souřadnicových rozdílů a dalších údajů.

Přidávání do seznamu měření

Po zadání hodnot zvolte typ bodu (Stanovisko / Orientace / Měřený bod), a zvolte, zda se jedná o šikmou délku, kterou chcete redukovat, a zda má být délka vynásobena měřítkovým koeficientem.

V seznamech měřených hodnot je položka přidána na místo kurzoru.