Ovládání grafického okna

Po prvním otevření grafického okna jsou zobrazeny všechny body tak, aby co nejlépe vyplnily plochu okna. Pro manipulaci s pohledem slouží příkazy v menu Plán a tlačítka na liště nástrojů. S pohledem lze posouvat pomocí lišt v pravé a spodní části okna.

Zvětšovat a zmenšovat kresbu v grafickém okně lze pomocí kolečka myši. Kresba je zvětšována/zmenšována kolem bodu, na němž je umístěn kurzor.