Přečíslování podle seznamu

Při přečíslování seznamu vznikne seznam přiřazení nových čísel bodů starým. Tento seznam lze uložit do souboru pro další použití. Pomocí seznamu lze kdykoli později provést další přečíslování v jiném seznamu nebo v protokolu, při němž budou čísla bodů přiřazena stejně, jako při prvním přečíslování.

V dialogovém okně pro přečíslování bodů lze stisknutím tlačítka (Seznam čísel) zobrazit dialogové okno, v němž je zobrazen seznam přiřazení čísel bodů. V tomto okně lze seznam editovat, nebo jej uložit do souboru pro další použití.

Přečíslování podle seznamu

Stisknete-li tlačítko (Seznam čísel) před přečíslováním, tedy dříve, než byl seznam přiřazení čísel vytvořen, aplikace se vás dotáže na jeho umístění na disku a načte jej ze souboru. Po načtení lze seznam souřadnic, měření nebo protokol přečíslovat podle načteného seznamu.

Stiskem tlačítka (Zaměnit čísla) lze prohodit původní a nová čísla bodů. Pomocí seznamu s prohozenými čísly lze provést obrácené přečíslování, tedy přečíslování do původního stavu.

Po stisku tlačítka (Kontrola seznamu) bude seznam přiřazení čísel zkontrolován. V protokolu bude zobrazeno varování v těchto případech: