Kapitola 18. Spolupráce s CAD systémy

Systém Groma je schopen pomocí OLE Automation spolupracovat s nezávislými CAD systémy. V současné době jsou podporovány systémy IntelliCAD a DesignCAD.

Je-li systém Groma spuštěn s podporou příslušného CAD systému, připojí se k němu jako podřízená aplikace a umožní přímý přenos bodů do výkresu pouhým přetažením myší.

Kromě výše uvedených systémů lze program Groma používat také ve spojení s grafickým systémem MicroStation. Systém MicroStation, na rozdíl od výše uvedených systémů, umožňuje obousměrnou komunikaci, tj. body lze přenášet jak z Gromy do výkresu, tak i zpět z výkresu do Gromy. Postup konfigurace a použití je podrobně popsán v přílohách.

Spuštění s podporou CAD systému

Přejete-li si spustit systém Groma tak, aby podporoval příslušný CAD systém, je třeba program Groma spustit s parametrem -parent=nazev na příkazové řádce.

Pro systém IntelliCAD je tedy třeba použít parametr -parent=IntelliCAD, pro systém DesignCAD parametr -parent=DesignCAD.