Tolerance

Při některých výpočtech má program GROMA možnost odhadovat přesnost výsledku, např. podle geometrických parametrů (konfigurace), podle oprav (při přeurčených výpočtech), atd.

Kontrolovat parametry pro každý výpočet by bylo velmi pracné a zdlouhavé. Program GROMA proto umožňuje automatické porovnávání některých parametrů s předem nastavenými tolerancemi. Při překročení nastavené tolerance program zobrazí varovné hlášení, a umožní uživateli ve výpočtu pokračovat, nebo jej ukončit.

Uživatel má možnost definovat jednotlivé sady tolerancí. Podle požadované přesnosti potom pouze zvolí příslušnou sadu, se kterou od toho okamžiku program pracuje.

Tolerance se nastavují v dialogovém okně Soubor->Nastavení->Tolerance. V tomto dialogovém okně lze také zvolit aktivní sadu tolerancí.

Testování tolerancí lze vypnout zvolením sady jménem [Netestovat].