Datová okna

Pod lištou výpočetních funkcí je volná pracovní plocha, do níž jsou umisťována datová okna.

U spodního okraje hlavního okna je umístěn stavový řádek, který uživateli poskytuje některé další informace.

Hlavní okno programu, zobrazené po jeho prvním spuštění, tvoří rámec pro další okna, která obsahují vlastní zpracovávaná data. Program GROMA umožňuje práci se sedmi typy datových oken:

Souřadnicová okna a okna s naměřenými daty jsou tzv. seznamy, tj. obsahují textové informace uspořádané do řádků a sloupců.

Najednou lze otevřít libovolné množství oken (jejich počet je omezen pouze kapacitou volné paměti). K jednomu datovému souboru lze otevřít více oken, všechny změny v datech se automaticky zobrazují ve všech otevřených oknech.