Automatická aktualizace

Po spuštění systém GROMA kontroluje, zda není k dispozici nějaká aktualizace programu. Pokud ano, zobrazí informaci o nové verzi a nabídne automatické stahování. Během stahování aktualizace lze s programem normálně pracovat. Po úspěšném stažení aktualizace systém zobrazí zprávu, že je aktualizace stažena. Při příštím spuštění programu je aktualizace nainstalována. Během instalace aktualizace je původní instalace kompletně ozálohována, takže se k ní lze kdykoli dodatečně vrátit. Záloha je uložena do adresáře pro pracovní soubory (dle nastavení systémové proměnné TEMP).

Automatické stahování aktualizací lze vypnout v nastavení systému v dialogovém okně Soubor->Nastavení->Prostředí.

Správce sítě

Pokud se jedná o sdílenou instalaci v síťovém prostředí, a chcete zakázat automatické aktualizace a ponechat aktualizaci systému v pravomoci správce, můžete centrálně automatickou aktualizaci zakázat v síťovém konfiguračním souboru network.ini.

Umístění konfiguračního souboru lze změnit pomocí parametru při spuštění. Seznam použitelných parametrů je uveden v příloze.

Pokud při prvním spuštění systému GROMA není v příslušném adresáři inicializační soubor nalezen, program na toto místo zkopíruje standardní předdefinovanou konfiguraci, která se nachází v adresáři systému GROMA.

Konfigurační soubor je textový soubor, který lze teoreticky přímo editovat, ale tento postup příliš nedoporučujeme, protože všechny jeho položky jsou nastavitelné z prostředí programu GROMA, a je-li tento soubor porušen, resp. obsahuje-li nepředpokládané nebo nepřípustné údaje, nelze zaručit korektní chování programu.

Vzhledem k tomu, že v programu lze nastavit poměrně velké množství různých parametrů (a v některých případech, jako třeba u vstupních/výstupních formátů, může být nastavení poměrně pracné), doporučujeme inicializační soubor čas od času zálohovat.