Označování

Libovolné položky seznamu lze označit pro použití některou další funkcí (uložení do souboru, přesun, mazání, atd.).

Označování z klávesnice

Pro označování položek seznamu pomocí klávesnice můžete použít tyto klávesy:

Tabulka 5.1. Klávesy

KlávesaAkce
<Mezera>Změní označenou položku na neoznačenou a naopak, posune kurzor na následující položku.
<Shift+Šipka nahoru>Označuje položky a posouvá kurzor směrem nahoru.
<Shift+Šipka dolů>Označuje položky a posouvá kurzor směrem dolů.
<+>Označí všechny položky.
<->Zruší označení všech položek.
<*>Zamění všechny označené položky za neoznačené a naopak.

Označování myší

Položky v seznamech lze označovat dvěma způsoby:

 • Klasické označování pravým tlačítkem: Položky označujete tak, že na prvním řádku, který si přejete označit, stisknete pravé tlačítko myši, a potom kurzorem posouváte po seznamu. Program označuje nebo ruší označení položek, na které kurzor ukáže.

 • Označování levým tlačítkem a klávesou: tento způsob je běžně používán v prostředí MS Windows. Ukažte levým tlačítkem na první položku, kterou si přejete označit. Potom ukažte levým tlačítkem se současně stisknutou klávesou <Shift> na poslední položku bloku, který si přejete označit. Přejete-li si k označeným položkám přidávat jednotlivé další, ukazujte na ně levým tlačítkem myši se současně stisknutou klávesou <Ctrl>.

Při rušení označení myší nebo klávesnicí se postupuje stejně jako při označování. Zapnete-li v nastavení programu volbu volbu Soubor->Nastavení->Prostředí: Označování položek v seznamech dle Windows, bude po kliknutí levým tlačítkem myši do seznamu označení zrušeno. Je-li tato volba vypnuta, zůstávají položky seznamu označené, dokud sami jejich označení některým z výše uvedených způsobů nezrušíte.

Hromadné označování

Položky v seznamech lze označovat i hromadně pomocí výběrového dialogového okna, vyvolaného příkazem Měření-> Označ nebo Souřadnice->Označ .

Označování položek v seznamu souřadnic

V tomto dialogovém okně můžete zadat meze pro označení (minimální hodnoty, maximální hodnoty).

Zadáte-li u některé z položek pouze maximální hodnotu, program označí všechny položky, u nichž není tato maximální hodnota překročena. Obdobně, zadáte-li pouze minimální hodnotu, program označí v seznamu všechny položky, u nich není příslušná hodnota menší, než zadaná mez.

Můžete zvolit i režim označování:

 • Nové označení: Program označí pouze položky, vyhovující kritériím. U položek dříve označených označení zruší.

 • Přidat k označeným: Program všechny položky, které vyhovují kritériím, přidá k položkám dříve označeným.

 • Ubrat od označených: Program všechny položky, které vyhovují kritériím, odebere od položek dříve označených.

Dále můžete zvolit, zda má program označit položky, u nichž je splněna alespoň jedna z uvedených podmínek, nebo pouze položky, u nichž jsou splněny podmínky všechny. Vlastní označení spustíte stisknutím tlačítka (Označ).

Dialogové okno pro označování obsahuje navíc některé další funkce:

 • (Označit body existující v referenčním souboru) Tímto tlačítkem označíte všechny body, jejichž čísla (bez ohledu na ostatní údaje o bodech) existují v referenčním souboru.

 • (Označit body neexistující v referenčním souboru) Tímto tlačítkem označíte všechny body, jejichž čísla neexistují v referenčním souboru.

 • (Označit body označené v referenčním souboru) Tímto tlačítkem označíte všechny body, jejichž čísla (bez ohledu na ostatní údaje o bodech) existují v referenčním souboru, a které jsou v referenčním souboru označeny.

 • (Označit všechny) Tímto tlačítkem označíte všechny položky v seznamu. Téhož výsledku lze dosáhnout stisknutím klávesy <+> na numerické klávesnici.

 • (Zrušit označení) Tímto tlačítkem zrušíte označení všech položek v seznamu. Téhož výsledku lze dosáhnout stisknutím klávesy <-> na numerické klávesnici.

 • (Označit alfanumerické) Tímto tlačítkem označíte v seznamu všechny položky s alfanumerickým identifikátorem.

 • (Označit Zvýrazněné) Tímto tlačítkem označíte v seznamu všechny zvýrazněné položky (položky uvedené v seznamu tučně).

 • (Označit zamčené) Tímto tlačítkem označíte všechny zamčené položky v seznamu. Přejete-li si označit naopak odemčené položky, označte tímto způsobem zamčené položky a stisknutím klávesy <*> na numerické klávesnici zaměňte označené za neoznačené.

 • (Označit stanoviska) Tímto tlačítkem označíte všechna stanoviska v seznamu měření.

 • (Označit orientace) Tímto tlačítkem označíte všechny orientace v seznamu měření. Přejete-li si označit pouze měřené body, označte výše uvedeným způsobem všechna stanoviska a všechny orientace, a stisknutím klávesy <*> na numerické klávesnici zaměňte označené za neoznačené.

 • (Smazat nastavení) Tímto tlačítkem vymažete veškerá nastavení zadaná do dialogového okna pro označování.

Režimy označování podle kódů

Kód bodu je alfanumerický údaj, v němž může být uložen jak číselný, tak textový kód. Pro zpracování v systému Groma jsou obě varianty rovnocenné, jediné místo, kde se zpracování textových a číselných kódů liší, je právě označování v seznamech podle kódů.

 • Alfanumerický režim

  Při alfanumerickém způsobu práce s kódy jsou všechny kódy považovány za textové, bez ohledu na to, zda obsahují textové údaje, nebo pouze čísla. Z toho vyplývá, že při zadání mezí jsou kódy porovnávány textově, tj. kód "roh" je považován za větší, než kód "hrana", ale zároveň kód "8" je považován za větší, než kód "20".

 • Numerický režim

  Při numerickém způsobu práce s kódy jsou kódy považovány za číselné, takže jsou porovnávány jako čísla. Kód "8" je tedy považován za menší, než kód "20". Všechny alfanumerické kódy, tj. kódy, které se při zpracování nepodaří převést na číslo, jsou v tomto režimu ignorovány.

To, zda bude při označování bodů použit alfanumerický nebo numerický režim, se řídí kódy zadanými v dialogovém okně pro označování. Jestliže jsou zadané kódy čistě číselné, proběhne označování v numerickém režimu. Pokud je alespoň jeden ze zadaných kódů alfanumerický (obsdahuje-li alespoň jeden nečíselný znak), proběhne označování v alfanumerickém režimu.