Editace kódovací tabulky

Chcete-li editovat kódovací tabulku, můžete ji otevřít přímo v systému GROMA jako textový soubor. Nejsnáze ji otevřete pomocí tlačítka (Editovat) v Soubor->Nastavení->Kódování. Změny provedené v kódovací tabulce se projeví okamžitě po jejím uložení na disk (příkaz Soubor->Ulož nebo <Ctrl-S>). Kódovací tabulka je běžný textový soubor, můžete ji tedy editovat i libovolným jiným textovým editorem.